Ad Widget
Đang đi làm nhiệm vụ một thượng úy công an bị đâm thũng bụng

Đang đi làm nhiệm vụ một thượng úy công an bị đâm thũng bụng

Hiện trường vụ việc Lực lượng công an đi cùng đoàn cưỡng chế đã dùng súng, dùi cui điện trấn áp người thân trong gia đình bị cưỡng chế và gặp sự chống trả quyết liệt.  Ngày 17/9, nguồn tin...