Ad Widget

Tiền vào như nước, thăng quan phát tài chỉ nhờ hũ gạo, bạn có tin không?

Từ xưa đến nay, lương thực vẫn luôn được coi trọng. Dĩ nhiên nhắc đến lương thực thì không thể không nhắc đến hũ gạo mà bất cứ gia đình nào cũng có. Bạn có biết vị trí để hũ...