Ad Widget

KiotViet: Phần mềm bán hàng thương hiệu Việt dành cho các nhà bán lẻ nhỏ

Phần mềm bán hàng thương hiệu mới với cái tên KiotViet thay vì nhắm vào các chuỗi hệ thống lớn. Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet này đã mở ra một hướng đi khác, là nhắm vào các cửa...