Ad Widget

Người chuyển giới không được thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016

Nữ sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính hoặc tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn không đủ điều kiện tham gia cuộc thi...