Ad Widget

Ngồi tù vẫn lãnh đạo thành phố 20 triệu dân

Để  làm thị trưởng một thành phố hơn 20 triệu dân chẳng phải chuyện dễ tí nào. Ngồi trong tù mà lãnh đạo thành phố đó lại càng "căng". Những tưởng đó chỉ là một câu chuyện đùa, thế nhưng...