Ad Widget

Khả năng chịu lạnh của con người

Vì sao có người chịu lạnh tốt hơn người khác? Trời rét, có người vẫn diện áo mỏng trong khi bạn mặc rất nhiều áo mà vẫn cảm thấy lạnh. Trên thực tế, có rất nhiều người luôn cảm thấy...