Ad Widget

Ra chợ, sợ thực phẩm bẩn!

Ngoài việc xử lý người dân, cơ sở vi phạm, còn có ý kiến đề xuất có biện pháp chế tài đối với người đứng đầu cơ quan quản lý đề xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm....