Ad Widget

Nhà sản xuất di động và Microsoft bắt tay chống lại Google

Cả  Samsung và Lenovo đều đã cài bộ công cụ văn phòng của Microsoft lên smartphone Android của mình thay vì Google. Ai cũng biết ông lớn Google chính là “cha đẻ” của nền tảng di động Android, có quyền...