Ad Widget
Hạt giống tâm hồn

Câu chuyện đi gieo ‘hạt giống tâm hồn’

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News chia sẻ với Thể thao & Văn hóa. Ông Nguyễn Văn Phước * Thưa ông, xuất phát từ ý tưởng nào mà xuất hiện tủ sách Hạt giống tâm hồn? - Chúng...