Ad Widget
Đã có phương án khai thác hải sản trong khu vực 4 tỉnh miền Trung

Đã có phương án khai thác hải sản trong khu vực 4 tỉnh miền Trung

Ba khu vực biển với tổng diện tích mặt nước khoảng 800 km2 này có hàm lượng sắt, phenol, xyanua nằm trong giới hạn cho phép, nhưng vẫn cao hơn nơi khác.  Bộ Nông nghiệp cũng khuyến cáo ngư dân...