Ad Widget

Máy xúc trục trặc khi đào đến hố chôn liệt sĩ tập thể: Có phải do tâm linh?

Nhiều đồ dùng được trang bị cho quân giải phóng được tìm thấy trong hố chôn tập thể  Những ngày qua, hàng ngàn người dân H.Đức Cơ đã đến viếng những liệt sĩ vừa được tìm thấy. Chứng kiến những...