Ad Widget

Hồ Thị Hà Giang: Năm nay, tôi sẽ đến trường

5 năm, ba lần đậu đại học, một lần đậu cao đẳng nhưng vì bệnh tật và gia cảnh khốn khó mà con đường học vấn của cô gái 23 tuổi này phải trải qua lắm gian truân. Lần này,...