Ad Widget

Nhà sản xuất di động và Microsoft bắt tay chống lại Google

Cả  Samsung và Lenovo đều đã cài bộ công cụ văn phòng của Microsoft lên smartphone Android của mình thay vì Google. Ai cũng biết ông lớn Google chính là “cha đẻ” của nền tảng di động Android, có quyền...

Bỏ “tiền túi” vẽ Goolge Maps

Google Maps được “vẽ” lên và hoàn thiện mỗi ngày bởi một cộng đồng những người đầy nhiệt huyết với thứ duy nhất là đam mê, không có cái danh là nhân viên Google, cũng không một đồng thù lao....
Ad Widget