Ad Widget
29/8: TP.HCM bổ nhiệm 18 Giám đốc Sở

29/8: TP.HCM bổ nhiệm 18 Giám đốc Sở

Sáng nay 29/8, tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội TP.HCM tháng 8-2016. UBND TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc các sở ngành trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định này thực...