Ad Widget

Giảm 50% vé tàu khi mua trước 2 tháng

  Ngày 8/8, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đưa ra một số thông tin hấp dẫn để thu hút khách sau dịp hè, và để tạo thuận lợi cho những hành khách có ý định...