Ad Widget

TS Cung Khắc Lược: Gà là loài dự báo siêu đẳng nhất trong mã văn hóa Việt

Không khó để lý giải vì sao gà lại nằm trong hệ thống 12 con giáp quan trọng nhất mã văn hóa Việt. Từ gà sống cho đến… gà cúng, mỗi hành động hay hình dáng hay tiếng gáy đều...