Ad Widget

Wi-Fi thông minh nhận diện người dùng

Một nhóm nhà nghiên cứu đã tạo ra hệ thống theo dõi Wi-Fi, có thể nhận ra một người trong căn phòng dựa trên cách mà họ tương tác với các tín hiệu Wi-Fi. Theo BGR, nhóm nhà nghiên cứu...