Ad Widget

Formosa Hà Tĩnh bỗng nhiên được miễn nhầm 176,3 tỷ đồng tiền thuế

Formosa Hà Tĩnh  Bộ Tài chính không truy thu 176 tỷ đồng thuế nhà thầu từ Formosa sau sự cố năm 2014, song đây thực chất không phải số tiền mà doanh nghiệp này được hưởng. Trong công văn hướng...