Ad Widget

Lý do facebook hàng loạt sao Việt mất hết lượt follow sau một đêm???

Hàng loạt Facebook sao Việt mất gần hết follower sau 1 đêm, đây là lý do tại sao? Không chỉ ảnh hưởng đến những người "sống ảo", động thái này của Facebook còn ảnh hưởng đến doanh thu của rất...