Ad Widget

Điều gì khiến tân Tổng thống Mỹ – Donald Trump trở nên khác biệt.

Tân Tổng thống Mỹ - Donald Trump - chỉ ngủ từ 1-5 giờ sáng vì quan niệm, dù bản thân có xuất sắc tới đâu, 24h mỗi ngày vẫn là không đủ. Chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày Trong một...