Ad Widget

Vào TPP, doanh nghiệp không “số hóa” sẽ thất bại.

Trong kỷ nguyên số, để tồn tại và phát triển, mỗi công ty đều phải trở thành công ty công nghệ thông tin (IT), mỗi một doanh nghiệp đều phải là doanh nghiệp công nghệ số. Ông Trần Nhất Minh...