Ad Widget

Bờ biển Nha Trang thành ” đô thị nén”

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) đưa ra định hướng biến bờ biển Nha Trang thành một “đô thị nén”. Theo dự thảo điều chỉnh cục bộ tại một số khu vực trong...