Ad Widget

Tròn mắt với nhà hàng phục vụ đồ ăn bằng dòng nước

Nhà hàng phục vụ đồ ăn bằng dòng nước ở Nhật Bản Thay vì băng chuyền, một nhà hàng ở Nhật Bản phục vụ đồ ăn rất độc đáo bằng một dòng nước chảy tới tận bàn thực khách.  Trong...