Ad Widget

Âu lo với lưới điện trung thế

Lưới điện trung thế chạy ngay trên đầu, uy hiếp người dân tổ 11 nhiều năm qua. Gần 25 năm tồn tại, một lưới điện trung thế đã uy hiếp sức khỏe và tính mạng của hàng chục hộ dân....