Ad Widget

Tài trợ 700 vé cải lương để ‘cúng Ông’

Ngày 1 và 2/9 nhằm ngày mùng 1 và 2 tháng 8 âm lịch là ngày cúng giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt, vị quan có công lớn với vùng đất Sài Gòn - Gia Định. Những khán giả  có...