Ad Widget

15/8: Công bố điểm chuẩn của các trường công an

Ngày 15-8, các trường ĐH công an đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường năm 2016.  Theo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, năm 2016, các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp...