Ad Widget

Côi và lời hứa đi học lại

“Tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình, đã thi đậu và sẽ đi học trở lại” - Phạm Thị Côi gọi điện báo cho phóng viên như thế khi biết tin mình đậu ĐH.  Nhớ mẹ, Phạm Thị...