Ad Widget

Tin mừng: Ít nhất thì tác động của con người đến thiên nhiên đang hạ nhiệt

Có  vẻ như con người đang dần tăng được hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thay vì lạm dụng chúng. Thiên nhiên đã bị con người tàn phá một cách nặng nề - điều này chẳng có gì...