Ad Widget

Tiến sĩ Việt ở ĐH Queens Belfast chia sẻ kinh nghiệm ‘săn’ học bổng

Tiến sĩ (TS) nổi tiếng người Việt - Dương Quang Trung (ĐH Queens Belfast, Anh) - đã chia sẻ những kinh nghiệm cần thiết để các bạn trẻ VN có thể 'săn' thành công học bổng nghiên cứu sinh toàn phần...