Ad Widget

Câu chuyện camera360 và trọng lượng những nhân cách “ảo”

Mạng xã hội chẳng khác nào như “bia miệng thế gian”, khóc cười lẫn lộn, vốn dĩ chẳng ai để ý đến nhân cách, cũng chẳng ai để ý đến trái, phải, đúng, sai. Chưa bao giờ mạng xã hội...