Ad Widget

Chiếc tàu tiếp dầu đầu tiên ở VN 
ra đời như thế nào?

Tháng 7-2016, tàu vận tải đa năng tiếp dầu đầu tiên của VN đã được bàn giao cho cảnh sát biển. Con tàu có thiết kế công nghệ phức tạp này do chính những kỹ sư trẻ của Công ty...