Ad Widget

Bất ngờ khi phát hiện loài rùa mới tại “đảo rùa khổng lồ”

Khi nhắc đến quần đảo Galapagos thuộc Ecuador, ít có loài nào có thể trở thành biểu tượng của quần đảo này như loài rùa khổng lồ. Vào thời kỳ các nhà phát kiến người Tây Ban Nha tìm ra...