Ad Widget

Đạo nhạc: từ thiếu minh bạch đến hồn nhiên… ăn cắp

Chuyện đạo nhạc không phải chỉ có từ bây giờ. Thậm chí một thập kỷ trước còn ồn ào hơn. Lắng đi một thời gian, hôm nay nó trở lại với nghi án đạo nhạc của hai bạn trẻ vô...