Ad Widget

Herbalife Việt Nam vi phạm vì quảng cáo ảo

Herbalife Việt Nam vi phạm quảng cáo sản phẩm thức Uống Dạng Bột Beauty Powder Drink– Hương Cam vì có nội dung không phù hợp. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công khai 25 cơ sở vi...