Ad Widget

Trung Quốc muốn chia ‘miếng bánh’ bán lẻ trăm tỉ USD

Sau làn sóng các tập đoàn bán lẻ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc....mở chuỗi cửa hàng, siêu thị tại VN, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng bắt đầu tăng tốc trên thị trường này. Từ cửa hàng đến sàn...