Ad Widget
Cua đồng hút hàng mùa lũ không về

Cua đồng hút hàng mùa lũ không về

“Bữa nay là ít rồi, mấy tuần trước mỗi ngày tôi mua 20 tấn cua. Mấy bữa nay mưa bão hoài, nước nhích lên chút nên cua ít lại nhưng bù lại thương lái cứ giành giật mua mang về...