Ad Widget

Kiều hối Đông Á liên tiếp nhận hai giải thưởng quốc tế lớn trong năm 2016

Tháng 6/2016, Công ty kiều hối Đông Á (DongA Money Trasfer) vinh dự nhận giải thưởng “Công ty có dịch vụ chi trả tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2016” do tạp chí Global Banking and Finance Review, London, Anh...