Ad Widget
Sóc Trăng: Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm

Sóc Trăng: Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm

Chùa Dơi tại Tp. Sóc Trăng Ngày 21/9, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất và quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản...