Ad Widget

Công trình Văn miếu thờ Khổng Tử và những con số “phát sinh”

Năm 2015 sau khi có kết quả kiểm toàn Nhà nước đã đưa ra đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc kiểm điểm về trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xây...