Ad Widget
Thêm dự án thép tỷ USD để làm gì?

Thêm dự án thép tỷ USD để làm gì?

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 10 tỷ USD, sản xuất 16 triệu tấn một năm, dự án Thép Cà Ná do Tập đoàn Hoa Sen triển khai sẽ có công suất lớn nhất nước khi hoàn...