Ad Widget

Khả năng sống bất tử trong thế giới ảo của con người

Nhiều người cho rằng con người sẽ trở nên bất tử khi tải thông tin trong bộ não lên máy tính bằng công nghệ kỹ thuật số. Theo Express, công nghệ transhumanism (cải lão hoàn đồng) trong tương lai có...