Ad Widget
Các siêu dữ liệu iMessage vẫn có thể bị rò rỉ

Các siêu dữ liệu iMessage vẫn có thể bị rò rỉ

Ngoài nội dung thông điệp, tin nhắn iMessage còn có những siêu dữ liệu bên trong Mặc dù Apple đã vá một vài lỗ hổng bảo mật liên quan đến iMessage - công cụ  nhắn tin trên iPhone, nhưng tin...