Ad Widget
Xe gom rác Sài Gòn quá hôi!

Xe gom rác Sài Gòn quá hôi!

Xe thu gom rác tự chế, xe rác “công ích” bốc mùi hôi thối chạy trên đường phố “tra tấn” người đi đường. Hiện nay lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại 
địa bàn TP.HCM trên 7.000 tấn/ngày. Phần...