Ad Widget

18 năm bặt tin, người chồng nặng tình chờ vợ ngày đặc xá

Tình cờ nghe tin vợ đang đi tù, dù đã 18 năm xa cách, anh vẫn lặn lội tìm đến nhiều trại giam để hỏi tin tức, lúc gặp nhau chỉ khóc, xong anh hiểu đã đến lúc họ đoàn...