Ad Widget
Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Philippines, sơ tán cả nghìn người

Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Philippines, sơ tán cả nghìn người

Động đất 6,3 độ Richter sáng 24.9 tại khu vực ngoài khơi đảo Mindanao, Philippines Một trận động đất 6,3 độ Richter xảy ra vào ngày 24.9 ngoài khơi đảo Mindanao, Philippines khiến khoảng 1.000 người phải sơ tán. Cơ...