Ad Widget

Công ty 0 đồng làm giả chục tỷ đô

Một doanh nghiệp trị giá vài ngàn USD bỗng một ngày đẹp trời có giá vài chục tỉ? Chào mừng đến Phố Wall! Tuần này, Ủy ban Chứng khoán và thị trường chứng khoán Mỹ (SEC) đình chỉ hoạt động...