Ad Widget
Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen: Formosa cũng không chắc cạnh tranh lại Cà Ná.

Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen: Formosa cũng không chắc cạnh tranh lại Cà Ná.

Sáng ngày 6/9, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group đã có cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) tại TP.HCM. Đại hội nhằm thông qua...