Ad Widget

Trách chú chó sao luôn nhìn mình khi ngủ, cô chủ sốc khi biết sự thật.

Những chú chó luôn có sẵn một tình yêu vô điều kiện với chủ nhân của chúng. Chúng vẫy đuôi khi nhìn thấy bạn, bất kể là lúc đó bạn vui vẻ, hay hờn giận, dễ chịu hay cáu kỉnh....