Ad Widget

Hàng trăm người ghé thăm chợ ” đồ cũ” vào ngày đầu năm.

Hà Đông và những ngày đầu năm nhộn nhịp với chợ " đồ cũ" gần như đầy đủ những món đồ có từ thời bao cấp. Những món đồ " cũ nhưng không cũ" Chợ  Vạn Phúc, Hà Đông vào những...