Ad Widget

Đề xuất Chính phủ ‘bơm’ 1.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội

Ngày 24.8, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành... bố trí khoảng từ 500 - 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trong năm 2016 hỗ trợ chương...